3 Aşamalı Ulukoza Programı nedir?

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin bir markası olan ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi ve TÜBİTAK 1512 BİGG Resmi uygulayıcı kuruluşudur. Bünyesinde fikir aşaması ve erken aşama hızlandırma programları, küreselleşme programı, ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

Ofis ve toplantı salonları, eğitim ve seminerler, sektörel ve profesyonel mentörlükler, teknik ve akademik danışmanlıklar, ekip oluşturma, üniversite ve sanayi altyapısı ve prototipleme, yatırım ve kamu fonlarına erişim imkanlarını ücretsiz olarak sunan Erken aşama girişim hızlandırma programı olan ULUKOZA, girişimlerin iş fikirlerinin müşterini ve teknolojini doğrulamalarını, uygulanabilir ve tekrarlanabilir iş modelleri geliştirmelerini ve TÜBİTAK 1512 Hibe desteği ve yatırımcılara yönelik iş planı ve sunum oluşturmalarını sağlar.

TÜBİTAK 1512 programı kapsamında ULUKOZA, %70’e varan başarı oranıyla girişimlerine ücretsiz destek sağlamaya devam etmektedir.

Ulukoza Ekip

Prof. Dr. Recep EREN

Genel Müdür

Nihal SAĞLAM

ULUKOZA Yürütücüsü/Genel Müdür Yardımcısı

Yarenur TÜRE

Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü

Şenay VATANSEVER

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Mustafa Yetkin AYDINLI

Üniversite – Sanayi İşbirliği Koordinatörü

İrem DÖKEN

AB ve Uluslararası Projeler Koordinatörü

Sevcan KALENDER

FSMH ve Ticarileşme Koordinatörü- Patent Vekili

Fatma DİNÇ

Patent Uzman Yardımcısı

Süreç Nasıl Devam Eder?

Başvuru ve Değerlendirme

İş fikri başvuruları alınır ve tematik alanlardaki sektör, akademik temsilciler ve Bursa Uludağ TTO uzmanları ile değerlendirilir.

Başvuru ve Değerlendirme

İş fikri başvuruları alınır ve tematik alanlardaki sektör, akademik temsilciler ve UÜ-TTO uzmanları ile değerlendirilir.

Ön Uygulama Programı

İlk iş modeli geliştirilir. İş fikri doğrulama çalışmaları başlar, eğitim, seminerler ve mentör desteği, ofis imkanı girişimcilere sağlanır.

Ön Uygulama Programı

İlk iş modeli geliştirilir. İş fikri doğrulama çalışmaları başlar, eğitim, seminerler ve mentör desteği, ofis imkanı girişimcilere sağlanır.

Yetiştirme Programı

Girişimciler ile birlikte müşteri doğrulamaları gerçekleştirilerek, iş planı ve sunum oluşturulması için detaylı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanır. Prototip atölyeleri, üniversite ve Ar-Ge merkezleri altyapısı ile prototipleme desteği verilir. Sektörel, akademik mentörlükler yapılır. Program değerlendirmesi ile başarılı girişimciler TÜBİTAK 1512 değerlendirmesine yönlendirilir.

BİGG Hakkında

TÜBİTAK, 1512 BiGG programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Programa başvurular bir uygulayıcı kuruluş ile yapılabilmektedir. ULUKOZA TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’nın Resmi Uygulayıcı Kuruluşudur. Başvuru şartları ve diğer sorularınızın cevapları için SSS’ye bakabilirsiniz.

BİGG4Tech

BiGG4tech, Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Çukurova Teknokent ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark partnerliğiyle oluşan bir konsorsiyumdur. BİGG4tech, TÜBİTAK 1512 Resmi Uygulayıcı Kuruluşu olan bu 4 kuruluşça ortak olarak yürütülür.

Bursa Uludağ TTO Hakkında

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak amacıyla 2012 yılında başlatılan TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenen bir yapıdır.