3 Aşamalı Ulukoza Programı nedir?

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin bir markası olan ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi ve TÜBİTAK 1512 BİGG uygulayıcı kuruluşudur. Bünyesinde fikir aşaması ve erken aşama hızlandırma programları, küreselleşme programı, ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.

Ofis ve toplantı salonları, eğitim ve seminerler, sektörel ve profesyonel mentörlükler, teknik ve akademik danışmanlıklar, ekip oluşturma, üniversite ve sanayi altyapısı ve prototipleme, yatırım ve kamu fonlarına erişim imkanlarını ücretsiz olarak sunan erken aşama girişim hızlandırma programı olan ULUKOZA, girişimlerin iş fikirlerini doğrulamalarını, uygulanabilir ve tekrarlanabilir iş modelleri geliştirmelerini ve TÜBİTAK 1512 Hibe desteği ve yatırımcılara yönelik iş planı ve sunum oluşturmalarını sağlar.
Programı başarı ile tamamlayan girişimler TÜBİTAK’tan 200.000 TL Hibe desteği almak için son değerlendirme paneline davet edilirler. ULUKOZA, %70’e varan başarı oranıyla girişimlerine bu desteği sağlamaya devam etmektedir.

Ulukoza Ekip

Prof. Dr. Recep EREN

Genel Müdür

Nihal SAĞLAM

ULUKOZA Yürütücüsü/Genel Müdür Yardımcısı

Erkin BİLALOĞLU

Projeler & Ticarileştirme Koordinatörü

Yarenur TÜRE

Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü

Şenay VATANSEVER

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Mustafa Yetkin AYDINLI

Üniversite – Sanayi İşbirliği Koordinatörü

İrem DÖKEN

AB ve Uluslararası Projeler Koordinatörü

Sevcan KALENDER

FSMH ve Ticarileşme Koordinatörü- Patent Vekili

Fatma DİNÇ

Patent Uzman Yardımcısı

Süreç Nasıl Devam Eder?

Başvuru ve Değerlendirme

İş fikri başvuruları alınır ve tematik alanlardaki sektör, akademik temsilciler ve Bursa Uludağ TTO uzmanları ile değerlendirilir.

Başvuru ve Değerlendirme

İş fikri başvuruları alınır ve tematik alanlardaki sektör, akademik temsilciler ve UÜ-TTO uzmanları ile değerlendirilir.

Ön Uygulama Programı

İlk iş modeli geliştirilir. İş fikri doğrulama çalışmaları başlar, eğitim, seminerler ve mentör desteği, ofis imkanı girişimcilere sağlanır.

Ön Uygulama Programı

İlk iş modeli geliştirilir. İş fikri doğrulama çalışmaları başlar, eğitim, seminerler ve mentör desteği, ofis imkanı girişimcilere sağlanır.

Yetiştirme Programı

Girişimciler ile birlikte müşteri doğrulamaları gerçekleştirilerek, iş planı ve sunum oluşturulması için detaylı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanır. Prototip atölyeleri, üniversite ve Ar-Ge merkezleri altyapısı ile prototipleme desteği verilir. Sektörel, akademik mentörlükler yapılır. Program değerlendirmesi ile başarılı girişimciler TÜBİTAK 1512 değerlendirmesine yönlendirilir.

BİGG Hakkında

TÜBİTAK BiGG ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Programa başvurular bir uygulayıcı kuruluş ile yapılabilmektedir. ULUKOZA TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’nın Resmi Uygulayıcı Kuruluşudur.

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin; 

  1. Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, 
  2. Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir; 
  3. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak, 
  4. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak. 

 

*Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

BİGG4Tech

BiGG4tech, Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş. yürütücülüğünde; Çukurova Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle oluşan bir konsorsiyumdur. Yenilikçi, teknolojik bir iş fikiniz varsa, BiGG4tech’in yalın girişim ve pazar geliştirme metodolojilerine dayalı eğitim ve mentorluk mekanizmasıyla iş fikrinizin teknik ve pazar doğrulamasını gerçekleştirebilirsiniz.

BiGG4tech; sektör kısıtlaması olmadan teknoloji girişimcilerine özel eğitimler, programlar ve mentorluk desteği sunarak TÜBİTAK’tan hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sabancı Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere; BiGG4tech programı ortakları ve destekçileri tarafından, girişimcilere ön prototipleme ve MVP imalatı, test ve simülasyon, tasarım doğrulama ve laboratuvar analiz çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için altyapı olanakları sunulur.

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ile 2012 yılında kurulmuş yönetim kurulunda sanayi ve üniversite temsilcilerinin yarı yarıya olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi proje ortağıdır. Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoloji şirketlerinin kurulması ve büyümesi, fikri hak ticarileştirilmesi ve özsermayeli ve AB ve Kamu fonları ile gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinde ara yüz fonksiyonlarını yürütmektedir.

BİGG 1. aşama sürecinde girişimci aday ekiplerine ULUTEK Teknopark içerisinde Ön-Kuluçka kapsamında açık ofis verilmektedir. Ofisler ULUTEK TİM-TEB Girişim Evi Ofisindedir. 2. aşamaya geçmeye hak kazanan girişimlere ise ULUTEK kuluçka merkezinden yararlanma konusunda öncelik verilmektedir.

Bursa Uludağ TTO Hakkında

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Aralık 2012 tarihinde kurulmuş ve TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak amacıyla 2012 yılında başlatılan TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenen bir yapıdır.