TEKNO-GİRİŞİMCİ GENÇLİK ZİRVESİ’NDE KONUŞMACI OLARAK YER ALDIK!

“Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak, Balıkesir Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi’nin daveti ile Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında düzenlenen, teknoloji ve girişimcilik üzerine konferans, panel, atölye çalışması ve teknoloji yarışmalarını içeren, lise ve üniversite öğrencileri, mezunlar, gençler ve genç girişimcilerin yer aldığı “Tekno Girişimci Gençlik Zirvesi”’ne katılım gösterdik.

Erasmus+ Programı Gençlik Diyaloğu kapsamında desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik projesi, lise ve üniversite çağındaki genç neslin 21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer almaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm ekinlikler; lise ve üniversite öğrencileri, mezunlar, genç girişimciler, öğretmenler ve konuya ilgi duyan kişilerin katılımına açıktır.

Proje kapsamında 81 ilden gençlerin başvurusuna açık olan iki ana faaliyet gerçekleştirilecektir. İlki 2-6 Kasım 2021 tarihinde Balıkesir Öğretmen Evi’nde 100 lise ve üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi’dir. İkinci etkinlik 23-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesidir.

4 gün sürecek zirvede; Teknoloji ve Girişimcilik, Endüstri 4.0 ve 21.yy Becerileri, Geleceğin Meslekleri Eğitimde Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Uygulamaları, Veri Bilimi, Nesnelerin İnterneti, Bilişim Teknolojisi ve E- Girişimcilik, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama, Dijital Oyun Sektörü, Girişimcilik ve İletişim Becerileri, Sosyal Girişimcilik, Girişimcilik Ekosistemi, Teknoloji ve Ticaret Dönüşümü, Bilim Merkezleri ve Teknoloji Parkları, Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçilik, Yaratıcılık, Yenilik ve Girişimcilik, Girişimcilere Hibe Destek Programları başlıklarında konuşmalar düzenlenecektir.

Yazıyı Paylaş