TECHXTİLE START-UP CHALLENGE BAŞVURULARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Kimler Katılabilir?

Türkiye inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve bu alana yatırım yapan ülkelerden biridir. Bu alanda hızlı yol alabilmek ve gelişmiş ülkelerle farkı kapatabilmek için bu hareketi tabana yaymak gerekmektedir. Bu bağlamdan hareketle tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üzerinde çalıştığı, Ar-Ge ve inovasyon için bütçe harcadığı, iş birlikleri aradığı teknolojik alanlarda/odaklarda fikir ve ürün geliştiren herkesin katılması, eğitim ve mentorluklarımızdan yararlanması, kendisini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, özel şirketlerin sahipleri veya kurucuları bireysel veya ekip katılımı şeklinde ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri “TechXtile Start-Up Challenge”a katılabilir.

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım;

Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.), iş analizleri ve yönetim raporlama yazılımları, yüksek hızda veri toplayan ve işleyen sistemler, üretimde kullanılan yeni algoritma, yazılım ve uygulamaları, similasyon yazılımları, görüntü işleme teknolojileri, görüntü işleme teknolojileri, kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları, kestirimci yazılım uygulamaları, hızlı ve kolay uygulanabilir ERP yazılımları, 3D modelleme yazılımları, hızlı prototipleme teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar, karbon ayak izine dair yenilikçi yazılımlar, kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, yazılımları vb.

İleri Malzemeler;

Yeni polimerler, yüksek mukavemetli malzemeler, faz değiştiren malzemeler, nano lifler, aramitler, kompozitler, uygulanabilir reçineler, kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri, ozon kullanımını artıran yeni prosesler, yenilikçi iplik çekim makineleri, yenilikçi reçeteler, reçetelerde optimizasyon ve standardizasyon, melanjlar, tasarımda customizasyon yaklaşımları, elyafta yüzey modifikasyonu, karbon elyaflar vb.

Proses ve Üretim Teknolojileri;

Dikişsiz üretim teknolojileri, proses optimizasyonu, yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer), yeni makine, teçhizat ve üretim sitemleri, spinning’de yeni yaklaşımlar, plasma teknolojileri vb.

Çevre ve Sürdürülebilirlik;

Fosfatsız çevreci yaklaşımlar, biyobozunur (degradable) malzemeler, tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf, karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, susuz boyama yöntemleri, atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler, yöntemler, geri dönüşümlü ve/veya organik tekstiller, doğal lifler, doğal elyaflar ve malzemeler, biyo polimerler vb.

Teknik Tekstil;

Yanmazlık (güç tutuşurluk), soğutuculu kumaşlar, UV’ye dayanıklı malzemeler, UV yansıtıcı malzemeler, infrared’te görünmeyen dikişler, radarda görünmeyen malzemeler, balistik uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, negatif iyon uygulamaları, fotovoltaik tekstiller, koku giderici, kozmetikli malzemeler, mikro kapsüller, akustik özellikli (ses izolasyonlu) kumaşlar, tekstiller, ultrasonik kaplamalar, su iticiliği yüksek malzemeler, antistatik malzemeler, hava geçirgenliği yüksek kumaşlar, kir tutmazlık ve kolay temizlenebilir kumaşlar, kendini temizleyen tekstiller, sık yıkanabilir dayanıklı malzemeler, savunma sanayine yönelik iletken kumaşlar, obezite ve şeker hastalığına dair yeni malzemeler, zayıflatıcı kumaşlar, EKG ölçebilen tekstiller, Kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile), medikal ve koruyucu tekstiller, malzemeler,

Millilik ve Yerlilik;

İplik, boya ve kimyasallarda yeni milli hammaddeler vb.

COVID-19 Kapsamında Yeni Alanlar Teknolojiler ve Uygulamalar;

Antialerjik, Antibakteriyel, antimikrobiyel, antiviral malzemeler, sterilizasyon yöntemleri,

Değerlendirme Süreci

Teknolojik Girişimcilik konusunda deneyim sahibi uzman, sanayici, danışman, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknopark yöneticisi veya uzmanlarından oluşan bir hakem heyeti değerlendirmeleri yapacaktır.

Başvuruların tamamı aynı koşullarda ve ilgili kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

Girişimciler başvurularını http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan Proje Yükleme sayfası üzerinden gerçekleştirdikten sonra katılan tüm girişimciler Genel Girişimcilik Eğitimi’ne davet edilecektir.

Ön elemeyi geçen projelerin duyurusu web sitesinde gerçekleştirilecek ve ön elemeyi geçen projeler eğitim hakkı kazanarak, program yürütücüleri tarafından ‘Pitching (Yatırımcı Sunumu) Eğitimi’ alacaktır.

Pitching Eğitimi alan girişimciler; yatırımcı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri yöneticileri, tekstil işverenleri, TTO ve Teknopark yöneticilerinden oluşan Değerlendirme Kurulu önünde proje sunumlarını gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kurulu tarafından projeler belirlendikten sonra finale kalan girişimcilermentorluk desteği ile iş modellerini daha da geliştirerek, 15-17 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yapılacak Advanced Pitching’de son sunumlarını yeni bir final jürisine sunacaktır. Finale kalmaya hak kazanan tüm girişimciler, 1 yıl süresince mentorluk desteği ödülünün sahibi olacaktır.
Advanced Pitching sonrası belirlenen Altı (6) proje, destek almaya hak kazanacak ve belirtilen ödüllerin sahibi olacaktır.

Girişimci kategorisinde destek almaya hak kazanacak projeler arasından seçilen 1 proje özel ödül sahibi olacaktır.

Proje başvurusunda bulunanlar, Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir. Başvurusu anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya da değiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme Kriterleri’ni peşinen kabul ederler.

ÖDÜLLER

Girişimci kategorisi

Kategori Birincisi Özel Ödülü:
Girişimci kategorisinde (bireysel veya ekip) birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

Dereceye Giren İlk 6 Girişimci Ödülleri:

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Patent başvuru desteği
 • Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
 • Şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
 • Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.
 • TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).

Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir. 

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler

Örgün öğrenim veren üniversitelerin;

 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
 • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
 • TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

 

Kurumsal Kategorisi

Belirlenen 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne ya da kurumsal şirkete BUTEKOM’dan teknik donanımlarını geliştirmeye yönelik eğitimler

 • Sektörel Uzmanlaşma ve Bilgilendirme Eğitimleri
 • Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri
 • Dijitalleşme; Endüstri 4.0 ve Yalınlaşma Eğitimleri
 • Tekstilde Meslek Geliştirme Eğitimleri

Yukarıdaki ana temalar içerisinde yer alan ödül için her bir firma sadece 3 eğitimden faydalanabilecektir.
Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından “Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği (mini-MBA programı)”

 • İç girişimcilik Eğitimi
 • TRL Çalıştayı
 • Şirketlerin Teknoloji ve Ar-Ge Odaklarına Uygun Start-Up Demo Day
 • Networking Desteği
 • Online Destek
 • Ekosistem ve İş birliği Geliştirme Amaçlı Saha Ziyareti

 

Finale Kalan Tüm Girişimcilere

Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından profesyonel mentorluk desteği verilecektir.

Kayıt İçin TIKLAYINIZ.

 

Yazıyı Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email