TECHXTILE İNOVASYON LİGİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlediğimiz TechXtile İnovasyon Ligi için geri sayım başladı. TechXtile Platformu kapsamında, Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi  etkinliği düzenlenmektedir.  Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmalar, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı bulmaktadır.

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Türkiye de, inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri desteklemektir.

İnovasyon ligi, tekstil sektörünün inovasyon odaklı gelişimine ve Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınmasına yenilikçi destek olmaktadır. Dolasıyla İnovasyon Ligine katılan şirketlerin ,Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmesi de desteklenmektedir.

Bu kapsamdan hareketle, Techxtile İnovasyon Ligi; Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım  merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği’ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanlarına açık bir başvuru etkinliğidir.

Bu kapsamda, 27 Eylül 2022 Salı günü fiziki olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek TechXtile İnovasyon Ligi bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 23 Eylül 2022 saat 12:00’ye kadar aşağıda yer alan link üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir.

Etkinlik Adı   : TechXtile İnovasyon Ligi Bilgilendirme Toplantısı

Tarih              : 27.09.2022

Saat                : 14:00

Kayıt Linki    : https://www.kisa.link/QeFD

Yazıyı Paylaş