KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASINA YÖNELİK AR-GE VE İNOVASYON İLE ÜR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ ÇAĞRISI

KOSGEB tarafından Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Proje fikirlerinin desteklenmesi amacıyla “2022-01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon İle Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Başvuru Tarihleri: 23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022

Çağrı duyurusu dokümanı için tıklayınız.

Yazıyı Paylaş