GİRİŞİMCİ TOPLULUĞU OLUŞTURULMASI

“GİRİŞİMCİ TOPLULUĞ OLUŞTURULMASI” etkinliğinde disiplinler arası bir topluluğa ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu sebeple Bursa Uludağ TTO ve NEXLAB olarak kolları sıvadık. Farklı disiplinlerden akademisyen ve öğrencilere bir araya geldik. Bir araya geldiğimizde ise “Geçmişte katıldığın etkinliklerde seni neler memnun etti?” ve “Geçmişte katıldığın etkinliklerde neleri beğenmedin?” soruları üzerine, online post-it’leri kullanarak çalıştık. Bu çalışma, farklı disiplinlerden akademisyen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını ve acılarını anlayabilmek, bu doğrultuda da sonraki etkinlikleri tasarlayabilmemiz için önemli bir başlangıçtı. Gördük ki aslında katılımcılar sadece etkinlikte var olmak değil, kendileri de dahil olarak atölyeler yapmak istiyorlardı. Bu noktada da “Girişimci Topluluğu” etkinlik serisinin çift sayılı etkinliklerini gönüllülerin yapacağı atölyelere dönüştürdük. Böylelikle girişimcilik meseleleriyle bağ kurup deney alanı bulamayanlar için alan açtık.

 

“Potansiyellerini hayata geçirerek, toplumsal sorunlara, yaratıcı, inovatif ve teknolojik çözümler geliştiren girişimci topluluğunu nasıl inşa ederiz?” tasarım sorusu ile etkinlikler araç olarak kullanılarak saha araştırması yapılmıştır. 18-24 yaş arası yapılan saha araştırmasında gençlerin “tercih, otonomi, ifade, takdir, aidiyet, topluluk, hakikilik, maddi güvence ve gelişme büyüme” ihtiyaçlarının güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. İhtiyaçlarını karşılayamayanların “Güven, umut, hevesli, cesaret ve heyecan” duygularını yaşayamadıklarını ve bu durumun istek ve ilgilerini kaybetmelerine, mutsuz olmalarına neden olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla içinde bulundukları bu durumdan kurtulmak için kendilerine fırsat yaratacak yeni stratejiler geliştirmeye çalıştıkları, girişimcilik ekosistemin gelişmiş olduğu, insani ve mesleki ilişkilerini geliştirebilecekleri şehirlere & ülkelere göç etmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu duygu ve ihtiyaçlar ele alındığında “Girişimcilik odağında, katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluluğu nasıl oluşturabiliriz?” tasarım problemine ulaşılmış ve 5 süreçten oluşan bir tasarım ortaya çıkmıştır.

 

Amaç; İç görüleri ele aldığımızda, 10 etkinlikten oluşan serinin ana amacını “Girişimcilik meseleleriyle ilgili bir öğrenme ve deney alanı yaratmak.” olarak belirledik.

Odak; Atölye çıktılarını değerlendiğimizde etkinlik odağımızı “Girişimcilik odağında, disiplinler ötesi, katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluluğunun oluşmasına katkıda bulunmak.” olarak tanımladık. Odak cümlesini girişimcilik, disiplinler ötesi, katılım, barış ve öğrenme topluluğu kavramlarını, katılımcılara hayalini kurduğumuz girişimci topluluğunu anlatırken açıklamaya devam ediyoruz.

İlk etkinlik tasarımını yapmak için farklı disiplinden öğrenci ve akademisyenlerden oluşan odak grup ile iç görü atölyesi gerçekleştirdik. Odak grup bilgisayar mühendisliği, çeko, ekonometri, endüstri mühendisliği, iktisat, işletme, makine mühendisliği, mimarlık, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden 30 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Atölyede “Uludağ üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin girişimci topluluğu etkinliklerine katılımı nasıl sağlarız?” sorusuna cevap aradık ve 3 iç görü elde ettik. 1- Deneyimlilerin, yeni uygulayıcıların ve ilgisi olanların girişimcilik ile ilgili meselelerde deneyimlerini artırmak istiyorlar, 2- Girişimcilik meselelerini bilince taşıyabilecekleri ve birlikte öğrenebilecekleri bir ortam yok. 3- Anda geri bildirimlerle var olan pratiklerini zenginleştirmek.

 

 

Yazıyı Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email