Doküman Merkezi

ULUKOZA Sürecinde Doldurulacak Dokümanlar

İş Fikri Başvuru Formu

İş Planı Şablonu

Finansal Tablolar

Ürün Hizmet Kıyaslama Tablosu

Tahmini Satış Planlaması Tablosu

Taahhütname

Mezuniyet Durum Belgesi(Son Sınıf Öğrencileri İçin)

Çalışılması Zorunlu Dokümanlar

1512 Uygulama Esasları

İş Planı Hazırlama Kılavuzu

Sunum İçeriği

Panelist Değerlendirme Formu

1512 Proje Yürütülmesinde Kullanılacak Dokümanlar

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

Dönemsel İzleme Raporu Hazırlama Kılavuzu

Dönemsel İzleme Raporu

İş Planı İlerleme Raporu Hazırlama Kılavuzu

İş Planı İlerleme Raporu

Niyet Mektubu Örneği

Faydalı Dokümanlar

Destek Programları

On Birinci Kalkınma Planı

TEYDEB Yönetmelik

Faydalı Linkler

Temel Pazar Araştırması, Güncel Teknoloji Takibi, Patent Araştırması, İş Fikri Doğrulama, Rakip Araştırması vb. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İnceleyebilirsiniz.

1512 Programı Hakkındaki Linkler

Kitlesel Fonlama - Güncel Teknolojiler - Rakipler - Doğrulama

Girişimcilik - Teknoloji Haber

Girişim Verisi - Topluluk

FSMH

İş - Pazar Verisi - İstatistik