Doküman Merkezi

ULUKOZA Sürecinde Doldurulacak Dokümanlar

İş Fikri Başvuru Formu
İş Planı Şablonu
Finansal Tablolar
Ürün Hizmet Kıyaslama Tablosu
Tahmini Satış Planlaması Tablosu
Taahhütname
Mezuniyet Durum Belgesi(Son Sınıf Öğrencileri İçin)

Çalışılması Zorunlu Dokümanlar

1512 Uygulama Esasları
İş Planı Hazırlama Kılavuzu
Sunum İçeriği
Panelist Değerlendirme Formu

1512 Proje Yürütülmesinde Kullanılacak Dokümanlar

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu
Dönemsel İzleme Raporu Hazırlama Kılavuzu
Dönemsel İzleme Raporu
İş Planı İlerleme Raporu Hazırlama Kılavuzu
İş Planı İlerleme Raporu
Niyet Mektubu Örneği

Faydalı Dokümanlar

Destek Programları
On Birinci Kalkınma Planı
TEYDEB Yönetmelik

Faydalı Linkler

Temel Pazar Araştırması, Güncel Teknoloji Takibi, Patent Araştırması, İş Fikri Doğrulama, Rakip Araştırması vb. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İnceleyebilirsiniz.

1512 Programı Hakkındaki Linkler

Kitlesel Fonlama - Güncel Teknolojiler - Rakipler - Doğrulama

Girişimcilik - Teknoloji Haber

Girişim Verisi - Topluluk

FSMH

İş - Pazar Verisi - İstatistik