Doküman Merkezi

Çağrı Dökümanları

1512_2022-1_cagri_duyurusu
Yeni açılan “BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı Duyurusu”
1512_2021-1_cagri_duyurusu
1512_2020-2_cagri_duyurusu
1512_2020-1_cagri_duyurusu

ULUKOZA Sürecinde Doldurulacak Dokümanlar

CV Şablonu
Taahhütname
Tahmini Satış Planlaması Tablosu
Ürün Hizmet Kıyaslama Tablosu
Finansal Tablolar
İş Planı Şablonu
İş Fikri Başvuru Formu

Çalışılması Zorunlu Dokümanlar

Sunum Taslağı
Panelist Değerlendirme Formu
Sunum İçeriği
İş Planı Hazırlama Kılavuzu
1512 Uygulama Esasları

1512 Proje Yürütülmesinde Kullanılacak Dokümanlar

Niyet Mektubu Örneği
İş Planı İlerleme Raporu
İş Planı İlerleme Raporu Hazırlama Kılavuzu
Dönemsel İzleme Raporu
Dönemsel İzleme Raporu Hazırlama Kılavuzu
Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

Faydalı Dokümanlar

Yeşil Mutabakat
TEYDEB Yönetmelik
On Birinci Kalkınma Planı
Destek Programları

Faydalı Linkler

Temel Pazar Araştırması, Güncel Teknoloji Takibi, Patent Araştırması, İş Fikri Doğrulama, Rakip Araştırması vb. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İnceleyebilirsiniz.

1512 Programı Hakkındaki Linkler

Kitlesel Fonlama - Güncel Teknolojiler - Rakipler - Doğrulama

Girişimcilik - Teknoloji Haber

Girişim Verisi - Topluluk

FSMH

İş - Pazar Verisi - İstatistik