İş fikri değerlendirmesi başarı ile sonuçlanan girişimci adayları ULUTEK’te yer alan ULUKOZA ön kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürmek üzere kabul edilir. ULUKOZA ön kuluçka merkezinde girişimci adaylarına masa, sandalye, kütüphane, yazıcı ve faks makineleri, telefon, internet bağlantısı, ufak ve büyük toplantı odaları, seminer salonu, kütüphane vb. altyapı imkânları sağlanacaktır. Girişimci adayları Hafta İçi 09:00-18:00 saatleri arası açık olan ön kuluçka merkezinde çalışmalarını yapabileceklerdir

Girişimci aday ekiplerin iş fikri doğrulama çalışmalarını yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü desteği, UÜ-TTO geliştireceği hizmetler ile vermeye çalışacaktır. Bu doğrultuda altyapı imkânlarının yanında çeşitli eğitimler, mentörlük hizmetleri, danışmanlıklar vb. destekler verilecektir. Planlanan hizmetlerin yayılmacı ve efektif olmasının sağlanabilmesi için birçok iş birliği planlanmıştır. Ön kuluçka hizmetlerinden yararlanan girişimci adaylarına, iş fikri sektörel alanları ve başvuru esnasındaki iş fikri aşamasına göre bir mentör atanacaktır.

Ön kuluçkaya kabul edilen girişimci aday ekipleri, sağlıklı iş planları geliştirebilmeleri için kendilerine atanacak mentörler ile haftada bir görüşme yapacaklardır.